Khóa học về nghệ thuật - làm đẹp | Edu2Review

Khóa học về nghệ thuật - làm đẹp

19 kết quả.

Khóa Học Guitar Đệm Hát 2

200,000đ
180,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
33 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

200,000đ
180,000đ
Đặt chỗ ngay

Giảm Eo Thần Kỳ Với 12 Bài Tập Yoga

299,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Hiếu
Tổng giám đốc công ty Zenlife Yoga
15 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

299,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Đánh Thức Sức Mạnh Và Vẻ Đẹp Với 15 Bài Tập Yoga

299,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Hiếu
Tổng giám đốc công ty Zenlife Yoga
20 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

299,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Đệm Hát Nâng Cao 3

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Đức Thuận
Gỉang viên
25 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa Học Guitar Đệm Hát 1

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
52 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Đệm Hát Nâng Cao 1

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Đức Thuận
Gỉang viên
22 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Ukulele Trung Cấp

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
41 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Cổ Điển Cơ Bản 1

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Đức Hiển
Cử nhân cao đẳng nghệ thuật
19 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Fingerstyle Cơ Bản Cùng Haketu

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hà Kế Tú
Nhà sáng lập
31 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Đệm Hát Nâng Cao 2

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Đức Thuận
Gỉang viên
24 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Tán Đổ Cô Nàng Mình Thích Trong 30 Ngày

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Minh
Đồng sáng lập DeltaViet Education Corporation
18 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Ukulele Căn Bản

300,000đ
250,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
20 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
250,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Cổ Điển Cơ Bản 2

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Đức Hiển
Cử nhân cao đẳng nghệ thuật
14 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar FIngerstyle Nâng Nao Cùng Haketu

350,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hà Kế Tú
Nhà sáng lập
25 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

350,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

400,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Alphabooks
Nhà xuất bản
14 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Cổ Điển Nâng Cao

400,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Đức Hiển
Cử nhân cao đẳng nghệ thuật
11 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Nghệ Thuật Dí Dỏm

400,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Phúc Thắng
Giảng viên
32 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar Đệm Hát Căn Bản

500,000đ
400,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Giảng viên
2 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
400,000đ
Đặt chỗ ngay

Nghệ Thuật Giao Tiếp Hài Hước Và Kể Chuyện Cười

600,000đ
360,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Phúc Thắng
CEO
23 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

600,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay