Khóa học về nghệ thuật - làm đẹp | Edu2Review
15 kết quả.

Guitar đệm hát nâng cao 3

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Đức Thuận
Gỉang viên
25 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

AlphaBooks
Nhà xuất bản
14 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Guitar đệm hát 1

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
52 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar đệm hát nâng cao 1

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Đức Thuận
Gỉang viên
22 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Ukulele trung cấp

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
41 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Giảm eo thần kỳ với 12 bài tập Yoga

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Hiếu
Tổng giám đốc công ty Zenlife Yoga
15 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Đánh thức sức mạnh và vẻ đẹp với 15 bài tập Yoga

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Hiếu
Tổng giám đốc công ty Zenlife Yoga
20 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar đệm hát nâng cao 2

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Đức Thuận
Gỉang viên
24 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Ukulele căn bản

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
20 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Guitar đệm hát 2

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
33 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar fingerstyle cơ bản cùng haketu

298.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hà Kế Tú
Nhà sáng lập
31 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

298.000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar cổ điển cơ bản 1

300.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Đức Hiển
Cử nhân cao đẳng nghệ thuật
19 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300.000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar cổ điển cơ bản 2

300.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Đức Hiển
Cử nhân cao đẳng nghệ thuật
14 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

300.000đ
Đặt chỗ ngay

Guitar cổ điển nâng cao

400.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Đức Hiển
Cử nhân cao đẳng nghệ thuật
11 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

400.000đ
Đặt chỗ ngay

Nghệ Thuật Giao Tiếp Hài Hước Và Kể Chuyện Cười

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Phúc Thắng
CEO
23 bài
Nghệ thuật, làm đẹp - Nghệ thuật

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay