Ukulele trung cấp | Edu2Review

Ukulele trung cấp

0 đánh giá

Thành tiền

198.000đ

Khóa học

Viết đánh giá
Đặng Trần Lê Vũ
Gỉang viên
41 bài
  • Có kiến thức nhạc lý liên quan đến Ukulele
  • Thanh thạo các thao tác sử dụng đàn, cả tay trái lẫn tay phải
  • Cách đệm hát,
  • Tăng khả năng cảm thụ âm nhạc
  • Tự chơi được các bản nhạc yêu thích với các tiết điệu thông dụng như: Slow Rock, Pop Ballad, Disco...

Giảng viên

  • Trực tiếp giảng dạy Acoustic Guitar
  • Có hơn 5000 giờ để cảm nhận, nghiên cứu về âm nhạc, cách chơi nhạc. 200 học viên học trực tiếp và hơn 2500 học viên học trực tuyếp. Thiết kế hơn 4000 giờ dạy Guitar & Ukulele trên website kyna.
  • Là một trong những giảng viên Trải Nghiệm Âm Nhạc với Ukulele tại lớp học mang tên "Toa Tàu".