Học tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức Online | Edu2Review

Học tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức Online

50 kết quả.

Vietnamese Language Course For Beginners

1,000,000đ
399,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

123VIETNAMESE
Teacher
44 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

1,000,000đ
399,000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Thi N2 Ngữ Pháp - Thi Phát Đậu Luôn

1,200,000đ
599,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hồ Trần Minh Thảo
Giảng viên
56 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

1,200,000đ
599,000đ
Đặt chỗ ngay

Học Tiếng Trung Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong 25 Giờ

1,748,000đ
810,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Cầm (Cầm Xu)
Giảng viên
55 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

1,748,000đ
810,000đ
Đặt chỗ ngay

Tự học Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

2,150,000đ
500,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Chuyên gia
Thạc sỹ/Cử nhân
5 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

2,150,000đ
500,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa Cho Người Mới Bắt Đầu 2

250,000đ
225,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
63 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

250,000đ
225,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu Hajime 1

250,000đ
225,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thị Thu Hương
Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
16 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

250,000đ
225,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 3

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Khánh Toàn
Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM
18 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Pháp Căn Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu 1

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Khánh Toàn
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
19 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa Cho Người Mới Bắt Đầu 3

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
62 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa Cho Người Mới Bắt Đầu 1

300,000đ
270,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
70 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
270,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 2

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Khánh Toàn
Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM
20 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Cơ Bản 1

350,000đ
199,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Cầm Xu
Giảng viên
45 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

350,000đ
199,000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện nói tiếng Trung Sơ cấp 1

3,600,000đ
3,240,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Kynalingo - Into the World
Đào tạo trực tuyến kỹ năng dành cho người đi làm
0 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

3,600,000đ
3,240,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Du Lịch

400,000đ
360,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

AlphaBooks
Nhà xuất bản
12 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa Cho Người Mới Bắt Đầu 4

400,000đ
360,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
62 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay

Học Tiếng Nhật Theo Giáo Trình Minna No Nihongo Bài 11 -15

400,000đ
360,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phùng Nguyên Hạnh
Giảng viên
35 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay

Hán Ngữ Cơ Bản 2

449,000đ
404,100đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Cầm
Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
16 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

449,000đ
404,100đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Cơ Bản 2

450,000đ
199,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Cầm Xu
Giảng viên
65 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

450,000đ
199,000đ
Đặt chỗ ngay

Hán Ngữ Nâng Cao 1

450,000đ
405,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Cầm
Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
15 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

450,000đ
405,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Sơ Cấp 1

500,000đ
300,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

EZ Language
Công ty
65 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
300,000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Thi HSK Các Cấp

500,000đ
300,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

EZ Language
Công ty
90 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
300,000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu Chương Trình Hajime 3

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thị Thu Hương
Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
39 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Học Tiếng Nhật Theo Giáo Trình Minna no Nihongo Bài 16 - 20

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phùng Nguyên Hạnh
Giảng viên
15 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn Siêu Tốc

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trung tâm EZ Language
Trung tâm EZ Language
31 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thông Dụng

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trung tâm EZ Language
Trung tâm
30 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Hán Ngữ Nâng Cao 2

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Cầm
Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
16 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu Hajime 2

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thị Thu Hương
Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
35 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Chinh Phục Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3

600,000đ
360,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Thị Thảo
Cử nhân chuyên ngành tiếng Nhật
40 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

600,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Sơ Cấp 2

600,000đ
360,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

EZ Language
Trung tâm tiếng Anh
66 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

600,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay

Học Tiếng Nhật Thật Dễ

600,000đ
360,000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Thanh Trúc
Cử nhân Nhật ngữ
46 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

600,000đ
360,000đ
Đặt chỗ ngay