Học tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức Online | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   37 kết quả.

   Tiếng Trung du lịch

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   AlphaBooks
   Nhà xuất bản
   12 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thị Thu Hương
   Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
   39 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Hàn siêu tốc

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trung tâm EZ Language
   Trung tâm EZ Language
   31 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 4

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Minh Thúy
   Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
   62 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Minh Thúy
   Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
   63 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 3

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trương Khánh Toàn
   Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM
   18 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trung tâm EZ Language
   Trung tâm
   30 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tự tin nắm vững ngữ pháp tiếng Trung sau 30 ngày

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thị Hoài Phương
   Tiến sĩ
   31 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Hán ngữ nâng cao 2

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thanh Cầm
   Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
   16 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Hán ngữ nâng cao 1

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thanh Cầm
   Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
   15 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 1

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trương Khánh Toàn
   Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
   19 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 2

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trương Khánh Toàn
   Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM
   20 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 3

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Minh Thúy
   Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
   62 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Minh Thúy
   Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
   70 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Cơ Bản 1

   350.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Cầm Xu
   Giảng viên
   45 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   350.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Cơ Bản 2

   450.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Cầm Xu
   Giảng viên
   65 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   450.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Luyện Thi HSK Các Cấp

   500.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   EZ Language
   Công ty
   90 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Sơ Cấp 1

   500.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   EZ Language
   Công ty
   65 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Học Tiếng Nhật Thật Dễ

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Thanh Trúc
   Cử nhân Nhật ngữ
   46 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Chinh Phục Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Thị Thảo
   Cử nhân chuyên ngành tiếng Nhật
   40 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Sơ Cấp 2

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   EZ Language
   Trung tâm tiếng Anh
   66 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Dụng Theo Tình Huống

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Diệu Linh
   Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc
   59 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Luyện Nghe, Nói, Đọc, Viết Tiếng Nhật Thật Dễ

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Thanh Trúc
   Giảng viên chuyên ngành Nhật ngữ
   35 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Học Tiếng Quảng Đông Thong Dong Du Lịch Tự Tin Mua Bán

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Từ Chí Thành
   Cử nhân Ngôn ngữ học
   52 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Giao Tiếp Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Văn Khánh
   Cử nhân tiếng Hàn Quốc
   55 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Luyện Giải Đề Thi Tiếng Nhật JLPT N4

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Huỳnh Thiên Minh
   Thông dịch viên quốc tế
   22 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Học Giao Tiếp Tiếng Hàn Thật Dễ

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Châu Thùy Trang
   Cử nhân khoa Hàn Quốc Ngữ
   53 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Diệu Linh
   Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc
   46 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Nhật Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

   600.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   EZ Language
   Công Ty
   51 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

   Đặt chỗ với Edu2review

   600.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tiếng Trung Cao Cấp

   700.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   EZ Language
   Trung tâm tiếng Trung
   68 bài
   Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

   Đặt chỗ với Edu2review

   700.000 ₫
   Đặt chỗ ngay