Học tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức Online | Edu2Review
37 kết quả.

Vietnamese Language Course For Beginners

1.000.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

123VIETNAMESE
Teacher
44 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

1.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Thi N2 Ngữ Pháp - Thi Phát Đậu Luôn

1.200.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hồ Trần Minh Thảo
Giảng viên
56 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

1.200.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung du lịch

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

AlphaBooks
Nhà xuất bản
12 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

Nguyễn Thị Thu Hương
Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
39 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
63 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hàn siêu tốc

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trung tâm EZ Language
Trung tâm EZ Language
31 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 4

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
62 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 3

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Khánh Toàn
Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM
18 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trung tâm EZ Language
Trung tâm
30 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tự tin nắm vững ngữ pháp tiếng Trung sau 30 ngày

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thị Hoài Phương
Tiến sĩ
31 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Hán ngữ nâng cao 2

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Cầm
Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
16 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Hán ngữ nâng cao 1

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Cầm
Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu tại Hà Nội
15 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 1

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Khánh Toàn
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
19 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 2

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Khánh Toàn
Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM
20 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 3

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
62 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Thúy
Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
70 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Cơ Bản 1

350.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Cầm Xu
Giảng viên
45 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

350.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Cơ Bản 2

450.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Cầm Xu
Giảng viên
65 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

450.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Thi HSK Các Cấp

500.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

EZ Language
Công ty
90 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

500.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Sơ Cấp 1

500.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

EZ Language
Công ty
65 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

500.000đ
Đặt chỗ ngay

Học Tiếng Nhật Thật Dễ

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Thanh Trúc
Cử nhân Nhật ngữ
46 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Chinh Phục Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Thị Thảo
Cử nhân chuyên ngành tiếng Nhật
40 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Sơ Cấp 2

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

EZ Language
Trung tâm tiếng Anh
66 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Nghe, Nói, Đọc, Viết Tiếng Nhật Thật Dễ

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Thanh Trúc
Giảng viên chuyên ngành Nhật ngữ
35 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao Tiếp Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Khánh
Cử nhân tiếng Hàn Quốc
55 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Học Tiếng Quảng Đông Thong Dong Du Lịch Tự Tin Mua Bán

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Từ Chí Thành
Cử nhân Ngôn ngữ học
52 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Dụng Theo Tình Huống

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Diệu Linh
Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc
59 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Giải Đề Thi Tiếng Nhật JLPT N4

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Huỳnh Thiên Minh
Thông dịch viên quốc tế
22 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Nhật

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Học Giao Tiếp Tiếng Hàn Thật Dễ

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Châu Thùy Trang
Cử nhân khoa Hàn Quốc Ngữ
53 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Hàn

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản

600.000đ
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Diệu Linh
Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc
46 bài
Ngoại ngữ khác - Tiếng Trung

Đặt chỗ với Edu2review

600.000đ
Đặt chỗ ngay