Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3 | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hương
Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
39 bài

Chương trình Hajime 3 là khóa học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu, chương trình bao gồm:

  • 500 từ vựng
  • 18 mẫu câu và ngữ pháp
  • 5 bài học lớn với nhiều chủ đề
  • Phát triển nghe – nói – đọc – viết
  • Tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản

Giảng viên

  • Cô Hương tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường KHXH&NV từ 2005 đến 2010.

  • Tu nghiệp tại Nhật Bản từ 2006 đến 2007.
  • Cô nghiên cứu về phương pháp giảng dạy tại Nhật Bản năm 2010 đến 2011.

  • Cô có hơn 11 năm tham gia giảng dạy tại trường KHXH&NV từ năm 2005 đến nay.