Khóa học phát triển bản thân online | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   209 kết quả.

   Động lực chèo lái hành vi

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   AlphaBooks
   Nhà xuất bản
   15 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tố chất hình thành lãnh đạo và phong cách lãnh đạo hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Thạc sĩ Hồ Thị Thanh Vân
   Thạc sĩ
   19 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tư duy logic và giải quyết vấn đề

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Dương Ngọc Dũng
   Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
   17 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Ngưng bình thường với kỹ năng tư duy sáng tạo

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Hành Trang Sống
   Hành Trang Sống
   20 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Bí quyết cân bằng giữa công việc và gia đình

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   SUNNYCARE
   Đoàn chuyên gia Tâm lý SUNNYCARE
   10 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   20 ngày thấu hiểu bản thân và định hướng tương lai

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   NLV Training
   Đồng sáng lập DeltaViet Education Corporation
   27 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng xây dựng quy trình trong doanh nghiệp

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Thanh Bình
   Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt
   19 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng tư duy phản biện

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trương Tinh Hà
   Hiệu trưởng
   19 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Quản trị sự nghiệp

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Hoàng Trọng Nghĩa
   CEO
   13 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   AlphaBooks
   Giảng viên
   17 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng làm việc nhóm và động viên nhân viên

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Kim Tú
   Co-Founder VUTAMILK Corporation
   16 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Sống có ý nghĩa

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
   Tiến sỹ tâm lý học
   15 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Văn Sơn
   Thạc sĩ
   17 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng phân công và ủy thác công việc

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Văn Sơn
   Giám đốc bộ phận HRD
   26 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổng quan

   Thạc sĩ Hồ Thị Thanh Vân
   Thạc sĩ
   18 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổ chức công việc hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Thanh Bình
   Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư vấn Trí Tuệ Việt
   22 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Đức Hải
   Chuyên viên đào tạo kỹ năng
   16 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng xin việc làm đảm bảo đậu

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Vũ Đức Thuận
   Giảng viên Trường Quản Trị Cuộc Đời LiMA
   18 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng đề xuất tăng lương

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Hoàng Quân
   Giảng viên đại học La Trobe
   16 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Chìa khóa vàng của cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao
   Trưởng bộ môn Tâm lý - Trường ĐH Sài Gòn
   13 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   30 bí quyết quản lý thời gian hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Huỳnh Ngọc Minh
   Giảng viên
   44 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Ngôn ngữ hình thể của nhà quản lý - lãnh đạo

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Vũ Thanh Sang
   Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
   12 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng làm việc ở công ty nước ngoài

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Kim Tú
   Co-Founder VUTAMILK Corporation
   18 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Quản lý thời gian bằng công nghệ số

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thanh Minh
   Đồng sáng lập DeltaViet Education Corporation
   10 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ thuật vàng V.O.I.C.E để giọng nói hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ThS., Chuyên gia Trần Thị Minh Hải
   Thạc sĩ
   23 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Quản lý cảm xúc để hạnh phúc và thành công

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Duy Khánh
   Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt
   19 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Cách đọc sách

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Dương Ngọc Dũng
   Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
   19 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng soạn thảo văn thư

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trần Thị Thu Hương
   Thạc sỹ
   31 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tạo động lực làm việc cho nhân viên

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Văn Sơn
   Giảng viên
   25 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Stress công sở - Nhận diện và khắc phục

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   SUNNYCARE
   Đoàn chuyên gia Tâm lý SUNNYCARE
   18 bài
   Phát triển bản thân - Tất cả

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay