Previous Next

Học tiếng Anh qua 20 câu đố thú vị, bất ngờ

21/11/2016 14:41

Học tiếng Anh qua câu đố là cách thú vị, vừa học vừa chơi hiệu quả. Hãy thử test khả năng tiếng Anh của bạn với 20 câu hỏi tiếng Anh độc đáo dưới đây nhé.


Trung Tâm KTDC Group

Ielts advanced speaking and writing

4 219 đánh giá |

2,632,000đ 2,532,000đ / tháng

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Ielts advanced

4 84 đánh giá |

3,550,000đ 3,450,000đ / tháng


20 câu hỏi dưới đây là những câu đố mẹo, chơi chữ, vì vậy bạn hãy tư duy sáng tạo xíu nhé. Bạn sẽ học được kha khá từ vựng và cả rèn tư duy phán đoán, suy nghĩ bằng tiếng Anh. Nhớ là hãy cố gắng hết sức để đưa ra lời giải, bí quá mới xem đáp án nha.

 

Những câu đố tiếng Anh sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng và rèn tư duy tốt

Những câu đố tiếng Anh sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng và rèn tư duy tốt

 

Câu đố thú vị

1. Who always drives his customers away? 

2. What is the longest word in the English language? 

3. Why is the letter E so important? 

4. What is higher without a head than with a head? 

5. Where can you always find money? 

6. What has ears but can not hear? 

7. What has a head and a foot but no body? 

8. Who works only one day in a year but never gets fired? 

9. What has arms but can not hug? 

10. What has a face and two hands but no arms, legs or head? 

11. What month do soldiers hate? 

12. What clothing is always sad? 

13. Why are dogs afraid to sunbathe? 

14. What makes opening piano so hard? 

15. What has nothing but a head and a tail? 

16. Why is 10 x 10 = 1000 like your left eye? 

17. What did the big chimney say to the little chimney while working? 

18. How do we know the ocean is friendly? 

19. What has three hands but only one face? 

20. Which can move faster, heat or cold?

 

Cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời trước khi xem đáp án nhé

Cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời trước khi xem đáp án nhé

 

Đáp án bất ngờ

Dưới đây là đáp án 20 câu đố vui bằng tiếng Anh trên, chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên với đáp án bất ngờ này. 

1. A taxi-driver

2. Smiles, because there is a mile between the beginning and the end of it

3. Because it is the beginning of everything 

4. A pillow 

5. In the dictionary 

6. Corn (an ear of com: 1 bắp ngô) 

7. Bed 

8. Santa Claus 

9. Armchair 

10. A shirt 

11. March 

12. Blue jeans 

13. They don’t want to be hot-dogs

14. All the keys are inside

15. A coin 

16. It’s not right

17. You are too young to smoke

18. It waves 

19. A clock 

20. Heat, because you can catch cold

 

Kim Thư tổng hợp 

 

Edu2Review - Cộng đồng đánh giá giáo dục hàng đầu Việt Nam