Học thiết kế đồ họa - thiết kế website - biên tập video online - Trang 2 | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   78 kết quả.

   AutoDesk AutoCAD 2015 - dựng 2D - Phần 1

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Quốc Huy
   Giảng viên
   27 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Làm phim kiến trúc bằng Lumion 3D

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Quốc Huy
   Giảng viên
   26 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Thiết kế giao diện website với HTML và CSS

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Trí Hoàng Dương
   Giảng viên Đồ Họa
   27 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Đồ án thực hành từ Photoshop tới website

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phó Hải Đăng
   Thạc sỹ Khoa Học Máy Tính
   22 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Thiết kế website với HTML

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phó Hải Đăng
   Thạc sỹ Khoa Học Máy Tính
   42 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   AutoDesk AutoCAD 2015 - dựng 2D Phần 2

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Quốc Huy
   Giảng viên
   37 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Dựng hình và Render Ngoại Thất bằng 3DS MAX

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Quốc Huy
   Giảng viên
   54 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   An ninh mạng cho Enduser

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Võ Minh Thắng
   Giám đốc
   19 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lưu Trường Hải Lân
   Training Manager
   37 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Thiết kế Layout cho website với HTML5 và CSS3

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phó Hải Đăng
   Thạc sỹ Khoa Học Máy Tính
   13 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - cơ bản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Tấn Cường
   Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
   26 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Dựng, biên tập Video

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Quốc Huy
   Giảng viên
   50 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Dựng, biên tập Video

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Adobe Photoshop – 50 bài hướng dẫn hay nhất

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Quốc Huy
   Giảng viên
   56 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập trình Webservice cho Di Động

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trần Duy Thanh
   Thạc sĩ
   39 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Quản trị mạng cơ bản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Võ Minh Thắng
   Giám đốc
   26 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lấy tin tự động, HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lưu Trường Hải Lân
   Training Manager
   27 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lưu Trường Hải Lân
   Training Manager
   75 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Trang trí website bằng CSS

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phó Hải Đăng
   Thạc sĩ
   64 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Adobe Animate CC 2017 toàn tập

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lục Đức Thành
   Chuyên Gia Thiết Kế Web
   36 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập trình Android cơ bản

   298.000 ₫
   StudyNow
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trần Duy Thanh
   Thạc sĩ
   73 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   298.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Thiết kế và tối ưu website cho marketers

   398.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Marsal Academy
   Tổ chức đào tạo
   54 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   398.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

   498.000 ₫
   StudyNow
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Đức Việt
   Giảng viên
   78 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   498.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Adobe Illustrator CC2017 toàn tập

   498.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Đức Lợi
   Giảng viên Graphic Design- FPT Arena Multimedia
   57 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   498.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Adobe Indesign CC2015 toàn tập

   498.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Đức Lợi
   Giảng viên Graphic Design- FPT Arena Multimedia
   101 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   498.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Làm Video Với Premiere Pro Cho Người Mới Bắt Đầu

   500.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lưu Trọng Nhân
   Giảng viên
   15 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Dựng, biên tập Video

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Học Làm Web Siêu Tốc Cho Người Không Chuyên

   500.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trương Văn Hòa
   Giảng viên
   22 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Thiết Kế Trình Chiếu Powerpoint 2016 Từ A-Z

   500.000 ₫
   StudyNow
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Đỗ Trung Thành
   Giảng viên
   43 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập trình Android nâng cao

   500.000 ₫
   StudyNow
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trần Duy Thanh
   Thạc sĩ
   74 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế web-app

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Sketchnote - Diễn Họa Thông Tin Bằng Hình Ảnh

   500.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Hồng Nhung ( Nhung Drove)
   Founder của Visual Mind Center
   18 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   AutoCAD 2D Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

   500.000 ₫
   UNICA
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Hồ Thị Khuyến
   Giảng viên
   38 bài
   Thiết kế, đồ hoạ, video - Thiết kế đồ hoạ

   Đặt chỗ với Edu2review

   500.000 ₫
   Đặt chỗ ngay