Lập trình Android cơ bản | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Lập trình Android cơ bản

0 đánh giá

Thành tiền

298.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Trần Duy Thanh
Thạc sĩ
73 bài
  • Nắm vững kiến thức lập trình Android
  • Từng bước lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
  • Biết cách sử dụng công cụ Android Studio, xử lý các control trên giao diện…
  • Đủ khả năng lập trình một số ứng dụng đơn giản

Giảng viên

Chức vụ:

  • Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Học vấn:

  • Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

  • 2016 - nay: Giảng Viên khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 2014 - nay: Giảng viên cộng tác triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên
  • 2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn
  • 2013 - 2015: Tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.