Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP

   0 đánh giá

   Thành tiền

   198.000 ₫

   Khóa học

     Viết đánh giá
   Lưu Trường Hải Lân
   Training Manager
   37 bài
   • Lập trình hướng đối tượng căn bản
   • Abstract class và Interface
   • Lambda functions & Closure
   • Design Pattern
   • Dependency Injection
   • Namespace
   • Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP

   Giảng viên

   Kinh nghiệm công tác:

   • Quản lý đào tạo tại ZendVN
   • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
   • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN
   • Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ...