Lập trình Webservice cho Di Động | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Lập trình Webservice cho Di Động

   0 đánh giá

   Thành tiền

   198.000 ₫

   Khóa học

     Viết đánh giá
   Trần Duy Thanh
   Thạc sĩ
   39 bài
   • Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful).
   • Kiến thức về Microsoft SQL Server.
   • Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver.
   • Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.

   Giảng viên

   Chức vụ:

   • Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

   Học vấn:

   • Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP.Hồ Chí Minh

   Kinh nghiệm:

   • 2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
   • 2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên
   • 2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn
   • 2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.