Thiết kế và tối ưu website cho marketers | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thiết kế và tối ưu website cho marketers

0 đánh giá

Thành tiền

398.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
54 bài
  • Cách xây dựng kế hoạch phát triển website bền vững
  • Biết cách phát triển các dạng nội dung thường gặp
  • Biết cách thiết kế giao diện và nội dung hấp dẫn
  • Biết cách quản lý và đo lường Website

Giảng viên

  • TNI GROUP là hệ sinh thái giáo dục và hỗ trợ kinh doanh dành cho người Việt.

  • Sứ mệnh nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, mang đến kiến thức bài bản phù hợp môi trường thực tiễn, và đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt.

  • Để bước đầu hiện thực hoá sứ mệnh đó, TNI GROUP đã kiến tạo 5 đơn vị kinh doanh chiến lược, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.