Ngô Việt Hùng đã viết đánh giá Trung tâm tiếng Anh ILA4

Khuyến khích

Cảm thấy khá hài lòng!

Ưu điểm:
Môi trường tốt Giao viên thân thiện Giảng viên tận tâm

Khuyết điểm:
Học phí cao It giờ học It cơ sở

Trải nghiệm:
Từ khi học ở đây vốn tiếng anh của mình đã trở nên tốt hơn và quen được nhiều bạn mới!