Hứa Minh đã viết đánh giá Trung tâm tiếng Anh ILA5

Khuyến khích

Đáng tin cậy

Ưu điểm:
Giao viên người nước ngoại nhưng rất tận tính, có chuyên môn sư phạm cao

Khuyết điểm:
khong có nhược điểm.

Trải nghiệm:
Học phí ko quá mắc chất lượng giảng dạy tốt Nên có các chương trình ưu đãi học phí cho sinh viên