Nguyễn Thị Huệ Hương đã viết đánh giá Trung tâm tiếng Anh ILA3

Khuyến khích

Phù hợp cho nhiều lứa tuổi

Ưu điểm:
Năng động Chuyên môn cao Điều kiện tốt

Khuyết điểm:
Học phí cao

Trải nghiệm:
Các khoá học nâng cao kĩ năng cho học viên, giáo viên có chuyên môn tốt, nâng cao tính năng động trong học tập