Cao Quỳnh Anh đã viết đánh giá Trung tâm tiếng Anh ILA5

Khuyến khích

QUÁ TUYỆT VỜI

Ưu điểm:
Môi trường học tập tốt, phương pháp giảng dạy dễ tiếp thu kiến thức, giảng viên thân thiện

Khuyết điểm:
Thời gian học chưa linh hoạt

Trải nghiệm:
Môi trường học tập tốt và tuyệt vời, giáo trình chất lượng và phương pháp dạy hiệu quả