Huỳnh Minh Trí, VN500021864

Huỳnh Minh Trí

Địa chỉ chưa được cập nhật
  • 14 đánh giá
  • 90 lượt xem hồ sơ

Trường:

  • 2015 - 1970: Trường ĐH Ngoại thương

Chuyên môn:

Giới thiệu:

Kinh nghiệm làm việc

01/1970 - hiện tại: Câu lạc bộ Marketing Creatio

01/1970 - hiện tại: Câu lạc bộ Marketing Creatio

Học Tập

07/2015 - 01/1970: Trường ĐH Ngoại thương

Đánh giá của Huỳnh Minh Trí

More reviews by Linh

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?