Bằng Nguyễn, VN500031133

Bằng Nguyễn

Địa chỉ chưa được cập nhật
 • 1 đánh giá
 • 0 lượt xem hồ sơ

Chuyên môn:

Giới thiệu:

Đánh giá của Bằng Nguyễn

 1. Bằng Nguyễn đã đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ SEFA

  5

  Trải nghiệm:
  SEFA xây dựng được môi trường 100% tiếng Anh, giúp học viên cải thiện vượt bậc khả năng sử dụng ngông ngữ ngoài những giờ học tại lớp học của trung tâm:
  - Free talk tiếng Anh với nhiều hoạt độn...

  Đọc thêm
More reviews by Linh

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?