Duyên Mỹ, VN500033623

Duyên Mỹ

Địa chỉ chưa được cập nhật
 • 1 đánh giá
 • 0 lượt xem hồ sơ

Chuyên môn:

Giới thiệu:

Đánh giá của Duyên Mỹ

 1. Duyên Mỹ đã đánh giá Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc bộ verified by Edu2Review

  4

  Trải nghiệm:
  NVCARD có nguồn lực dồi dào để thực hiện các chương trình đào tạo và liên kết đào tạo bao gồm: Hệ thống các phòng nghiên cứu, thực hành, thí nghiệm và các dụng cụ, thiết bị liên quan; cơ sở vật chất t...

  Đọc thêm
More reviews by Linh

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?