Khát Vọng Tự Cường

GIỚI THIỆU

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của các cấp về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội các cấp; cũng như việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời xây dựng văn hóa đọc; nâng cao nhận thức rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết; nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất từ nhận thức đến triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào đời sống.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/11/2022 đến ngày 09/12/2022 với 2 vòng thi:

- Vòng 1:
+ Thời gian: Từ 09h30 đến 11h30 ngày 26/11/2022 (Thứ Bảy).
+ Hình thức: thi trắc nghiệm 50 câu trong vòng 30 phút trên nền tảng trực tuyến Edu2Review.
- Vòng 2:
+ Thời gian: ngày 09/12/2022 (Thứ Sáu).
+ Hình thức: thi tự luận.

Nội dung và tài liệu tham khảo Cuộc thi:

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi là tập thể có tỷ lệ đảng viên tham gia trên tổng số đảng viên của đơn vị cao nhất, trị giá: 3.000.000đ và giấy khen của Đảng ủy Khối.
- Giải cá nhân:
+ 01 giải Nhất, trị giá: 2.000.000đ + giấy khen của Đảng ủy Khối.
+ 03 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 1.500.000đ + giấy khen của Đảng ủy Khối.
+ 05 giải Ba, trị giá mỗi giải: 500.000đ + giấy khen của Đảng ủy Khối.
+ 11 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải: 500.000đ + giấy khen của Đảng ủy Khối.

HƯỚNG DẪN THI

1. Vòng 1: thi trắc nghiệm trực tuyến

- Thời gian thi: từ 09h30 đến 11h30 ngày 26/11/2022 (Thứ Bảy).
- Nội dung thi: thí sinh tham gia dự thi phải hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút trên nền tảng trực tuyến của Edu2Review. (Mỗi câu có 03 đáp án, chọn đáp án đúng nhất để trả lời).
- Về cách thức tham gia, thí sinh thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Truy cập vào đường link: edu2review.com/quiz/khatvongtucuong
+ Bước 2: Nhấp vào biểu tượng “Bắt đầu dự thi”. Sau đó chọn Đăng nhập để tiếp tục “Facebook/ Google hoặc sử dụng email”.
+ Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn.
+ Bước 4: Tiến hành làm bài.
+ Bước 5: Nhấp vào “NỘP BÀI” để hoàn tất phần thi.

*Lưu ý:
- Mỗi tài khoản chỉ được thi 01 lần.
- Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị của người dự thi.
- Trường hợp Ban Tổ chức Cuộc thi không liên hệ được với người dự thi theo thông tin cá nhân đã cung cấp lên hệ thống Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và chọn thí sinh có số điểm cao liền kề.
- Ban tổ chức sẽ mở đường link thi vào đúng 9h30 ngày 26/11/2022 và kết thúc đường link vào lúc 11h30 ngày 26/11/2022

2. Vòng 2: thi tự luận

- Thời gian thi: ngày 09/12/2022 (thứ Sáu).
- Nội dung thi: Ban Tổ chức sẽ chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất và trả lời trong thời gian sớm nhất ở Vòng 1 để tham gia Vòng 2. Thí sinh tham gia dự thi Vòng 2 sẽ thi viết tự luận, đề do Ban giám khảo gửi trước khi diễn ra vòng thi tự luận 03 ngày.

Đăng nhập để tiếp tục

Bằng Facebook Bằng Google

Hoặc sử dụng email

Bằng cách click xác nhận đăng ký, tôi đồng ý với các quy địnhđiều khoản của Edu2Review.