Lớp Học Khá Vui Vẻ Và Thú Vị, Sẽ Giới Thiệu Bạn Đến Đki | Edu2Review
Đánh giá về

Anh ngữ IRIS

nhi hoang
nhi hoang

Lớp Học Khá Vui Vẻ Và Thú Vị, Sẽ Giới Thiệu Bạn Đến Đki

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt, giảng viên giỏi chuyên môn

Điểm cần cải thiện

không có gì góp ý

Trải nghiệm và lời khuyên

nên dki học ở trung tâm này là các bạn mất gốc , giảng viên rất là vui vẻ dạy học có tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn