Chương trình đào tạo trình độ Đại học tại Hà Nội | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chương trình đào tạo trình độ Đại học tại Hà Nội

Các ngành đào tạo thuộc các trường Đại học và Học viện tại Hà Nội

558 Kết quả.
Tài chính - ngân hàng

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 106 đánh giá
94%  hài lòng MT học tập 91%  hài lòng với CH việc làm

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
94%  hài lòng MT học tập 91%  hài lòng với CH việc làm

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 57 đánh giá
88%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng về học phí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm
88%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng về học phí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 37 đánh giá
91%  học viên khuyên học 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
91%  học viên khuyên học 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
Quan hệ quốc tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam

8.8
Rất tốt 36 đánh giá
93%  hài lòng MT học tập 91%  hài lòng về học phí

Quan hệ quốc tế

Ngành Quan hệ Quốc tế
4 năm
93%  hài lòng MT học tập 91%  hài lòng về học phí

Quan hệ quốc tế

Ngành Quan hệ Quốc tế
4 năm
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 22 đánh giá
96%  hài lòng cơ sở VC 95%  học viên khuyên học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng
96%  hài lòng cơ sở VC 95%  học viên khuyên học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng
Kinh tế (kinh tế lao động)

Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

8.2
Tốt 24 đánh giá
84%  hài lòng cơ sở VC 82%  hài lòng về học phí

Kinh tế (kinh tế lao động)

Kinh tế
4 năm
84%  hài lòng cơ sở VC 82%  hài lòng về học phí

Kinh tế (kinh tế lao động)

Kinh tế
4 năm
Hệ thống thông tin quản lý

Học Viện Tài Chính

8.4
Tốt 21 đánh giá
91%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
91%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
Dược

Đại Học Dược Hà Nội

8.9
Rất tốt 18 đánh giá
98%  hài lòng về giáo viên 98%  hài lòng về học phí

Dược

Dược
1 tháng
98%  hài lòng về giáo viên 98%  hài lòng về học phí

Dược

Dược
1 tháng
Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

8.8
Rất tốt 12 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc
4 năm
92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc
4 năm
Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Trường Đại Học Thăng Long

8.3
Tốt 11 đánh giá
84%  hài lòng về giáo viên 84%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm
84%  hài lòng về giáo viên 84%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm
Luật

Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

8.7
Rất tốt 9 đánh giá
98%  hài lòng về giáo viên 98%  hài lòng về học phí

Luật

Luật
1 thời lượng
98%  hài lòng về giáo viên 98%  hài lòng về học phí

Luật

Luật
1 thời lượng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Mở Hà Nội

8.5
Tốt 9 đánh giá
89%  hài lòng về học phí 89%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 thời lượng
89%  hài lòng về học phí 89%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 thời lượng