You need to enable JavaScript to run this app.

Khóa học luyện thi IELTS tại Hồ Chí Minh

105 Kết quả.

Luyện thi IELTS 5.0

7.800.000đ
Trung tâm tiếng Anh VUS
225 đánh giá

Tổng quan

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

7.800.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS Foundation

5.860.000đ
5.760.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group
210 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

5.860.000đ
5.760.000đ
Đặt chỗ ngay

Anh văn Du học IELTS 5.0

16.320.000đ
Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh (YOLA)
160 đánh giá

Tổng quan

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
4.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

16.320.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS

9.920.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
117 đánh giá

Tổng quan

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

9.920.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre - IELTS

4.000.000đ
3.900.000đ
Trung Tâm Luyện Thi IELTS Tố Linh
97 đánh giá

Tổng quan

IELTS
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

4.000.000đ
3.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Đình Lực PRE IELTS

7.500.000đ
Trung Tâm Ielts Đình Lực
87 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
24 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

7.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Luyện Thi (IELTS, TOFEL, TOEIC)

15.650.000đ
Trung tâm tiếng Anh ILA
91 đánh giá

Tổng quan

IELTS
15 tuần

Đặt chỗ với Edu2review

15.650.000đ
Đặt chỗ ngay

PRE IELTS

5.600.000đ
5.500.000đ
Trung Tâm Mc IELTS
73 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
10 tuần

Đặt chỗ với Edu2review

5.600.000đ
5.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Pre IELTS

3.500.000đ
Trung Tâm GMTOEIC Thầy Giảng - Cô Mai
79 đánh giá

Tổng quan

IELTS
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

3.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre-IELTS

2.505.000đ
Trung tâm Ngoại Ngữ Dương Minh
68 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.505.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre-IELTS

3.000.000đ
2.900.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
49 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
12 tuần

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS - IELTS Express (4.0-4.5)

5.470.000đ
Trung Tâm Anh ngữ ACET
47 đánh giá

Tổng quan

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
1.3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

5.470.000đ
Đặt chỗ ngay