You need to enable JavaScript to run this app.

Khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Hồ Chí Minh

125 Kết quả.

Pre Intermediate

799.000đ
699.000đ
Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
149 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
1 thời lượng

Đặt chỗ với Edu2review

799.000đ
699.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Pronunciation Workshop

2.000.000đ
Trung tâm tiếng Anh Pasal
116 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Phát âm
10 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp

9.000.000đ
8.900.000đ
Trung tâm tiếng Anh Vicky English
95 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
1.5 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

9.000.000đ
8.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Lớp phát âm

2.000.000đ
1.900.000đ
Trung Tâm Luyện Thi IELTS Tố Linh
97 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
2.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
1.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao tiếp

4.990.000đ
Trung Tâm GMTOEIC Thầy Giảng - Cô Mai
79 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

4.990.000đ
Đặt chỗ ngay

Action English Starter

2.500.000đ
2.400.000đ
Trung Tâm Action English
73 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.500.000đ
2.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa chuẩn phát âm

1.180.000đ
1.080.000đ
Trung Tâm Anh Ngữ TOME
72 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Phát âm
1 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

1.180.000đ
1.080.000đ
Đặt chỗ ngay

AVP

1.615.000đ
Trung tâm Ngoại Ngữ Dương Minh
68 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

1.615.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp Sơ cấp 1

1.800.000đ
1.700.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
49 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

1.800.000đ
1.700.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh giao tiếp - Speak Out

2.000.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa TP. HCM BK English
53 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Trung cấp
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Khoá học phát âm

2.250.000đ
2.150.000đ
Trung tâm Anh ngữ IStudy English
41 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Phát âm
1 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.250.000đ
2.150.000đ
Đặt chỗ ngay

Anh văn giao tiếp cơ bản

2.000.000đ
Trung Tâm Tiếng Anh Quick Start
34 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
Đặt chỗ ngay