Đem Con Bỏ Chợ | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Luân Đôn (londonschool.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đem Con Bỏ Chợ

Ưu điểm

không có ưu điểm gì cả

Điểm cần cải thiện

Không đủ học viên từ lớp IELTS 5.0 trở lên, do đó bắt học viên phải chờ từ 3-6-12 tháng, nếu không thì chọn hoàn tiền - hoặc ép học ở Trung tâm khác xa vời vợi, ví dụ nhà Hóc Môn học CS 4 Phan Văn Trị do không đủ học viên nên bị dời sang Hàng Xanh - cơ sở vừa xa vừa xuống cấp tồi tàn. Cô L.... phụ trách CS 4 vô trách nhiệm đối với các trường hợp kg đủ hviên để xếp lớp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Luân Đôn OK, chỉ có con người quản lý ở vài cơ sở là không OK, về mặt Hợp đồng đóng tiền 1 lần đảm bảo 6.5 họ đều nắm đằng cán

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn