Ames English Là Nơi Tin Cậy Để Học Tập - Đánh giá về Anh Ngữ Quốc Tế AMES | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Ames English Là Nơi Tin Cậy Để Học Tập

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

- phương pháp học tập tích cực, rèn luyện ý thức học tập tốt.
- Giáo viên có chuyên môn, tận tâm
- không gian học tập yên tĩnh
- Thời gian học chủ động

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm các lớp kỹ năng

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu thực sự mong muốn tìm 1 nơi để nâng cao trình độ, nên thử trai nghiệm 1 mô hình học mới tai đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.