Ames Là Nơi Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế AMES (ezlearning.edu.vn)

Quang Duy Lê
Quang Duy Lê

Ames Là Nơi Học Tốt

Ưu điểm

Tự học là chính,không học bị động,môi trường học tập tốt,tư vấn xếp lớp kĩ càng,giáo viên có bằng cấp và kĩ năng cao,trung tâm biết quan tâm về học viên.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần một số thứ,học phí ở đây khá cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chủ động trong cách học và không nên phụ thuộc vào giáo viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn