Chất Lượng Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Đầy đủ cơ sở vật chất
Giáo viên hiền, dạy tốt

Điểm cần cải thiện

Các bạn hơi nghịch

Trải nghiệm và lời khuyên

Trình độ của con tốt hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn