Chất Lượng Giáo Viên Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giáo Viên Tốt

Ưu điểm

Giáo trình chất lượng, giáo viên tốt, không gian lớp sạch sẽ

Điểm cần cải thiện

Hy vọng trung tâm có chi nhánh gần nhà hơn
Tăng thời gian ra chơi, giải lao

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng học tốt, tập trung, đừng phí tiền bố mẹ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn