Chất Lượng Giáo Viên Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giáo Viên Tốt

Ưu điểm

Giáo viên hài hước, vui tính, dạy dễ hiểu
Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Điều hòa cần để nhiệt độ mát hơn, lớp khá nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân em thấy tiến bộ khá nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn