Chất Lượng Khá Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Khá Tốt

Ưu điểm

Chương trình học có nhiều nội dung về ngữ pháp và từ vựng
Nhiều hoạt động nhóm
Giúp em chỉnh phát âm đúng hơn

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Lựa chọn phù hợp với giá tiền, nếu chăm chỉ bạn sẽ nhận được nhiều kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn