Chất Lượng Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn

Ưu điểm

Dạy tốt, lớp sạch sẽ
Giáo viên vui tính, hát hay, biết rap (rap rất nhanh)

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Kỹ năng của em đã được cải thiện nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn