Chất Lượng Tốt - Đánh giá về Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Chất Lượng Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Giáo viên tốt, nhân viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Điều hòa hơi nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Em được ba mẹ đăng ký học tại đây, các bạn bằng tuổi nên học rất vui

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.