Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Giáo viên tốt, nhân viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Điều hòa hơi nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Em được ba mẹ đăng ký học tại đây, các bạn bằng tuổi nên học rất vui

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn