Chất Lượng Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Giáo viên dạy hay
Cơ sở vật chất tốt, các bạn hay kêu nóng nhưng em thấy điều hòa mát mà

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Em rất thích học tại đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn