Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Giáo trình hay, giáo viên dạy tốt

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Trình độ của em có cải thiện hơn về giao tiếp nhưng phần ngữ pháp chưa ổn lắm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn