Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

- Điều hòa mát, có tivi lớn ở sảnh chờ, có thể chơi lúc chưa tới giờ học
- Nhà cao tầng nhiều phòng học

Điểm cần cải thiện

Tăng thêm thời gian giải lao và các trò chơi
Giáo viên vui tính hơn thì tốt hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy tiếng Anh của bản thân có cải thiện, lớp học thoải mái và em có thêm nhiều bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn