Cơ Sở Vật Chất Tốt, Chất Lượng Dạy Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Chất Lượng Dạy Ổn

Ưu điểm

Cơ sở vật chất xịn. Khóa học chi tiết, kiến thức chặt chẽ. Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui, khả năng giao tiếp tốt hơn sau khi học tại đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn