Cơ sở vật chất tốt, chất lượng dạy ổn - Đánh giá về Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Chất Lượng Dạy Ổn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Cơ sở vật chất xịn. Khóa học chi tiết, kiến thức chặt chẽ. Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui, khả năng giao tiếp tốt hơn sau khi học tại đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.