Giáo Viên Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Tốt

Ưu điểm

Giáo viên dạy tốt và vui tính
Bạn bè thân thiện và hài hước
Môi trường học tập tốt, thoải mái

Điểm cần cải thiện

Điều hòa không mát

Trải nghiệm và lời khuyên

Em thấy cải thiện hơi về kỹ năng nói

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn