Giáo Viên Vui Tính | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Vui Tính

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tạm ổn, điều hòa khá mát
Cô giáo vui tính, biết hát, biết rap và dạy hay

Điểm cần cải thiện

Hy vọng có thêm giờ ra chơi, ít bài tập hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tốt, khuyến khích bọn con học chăm chỉ, có phần thưởng tiền mặt sau buồi học :))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn