Giáo Viên Vui Tính - Đánh giá về Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Giáo Viên Vui Tính

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên vui tính, giảng dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Nên cho ít bài tập về nhà. Vho học sinh về đúng giờ và tăng thời gian giải lao

Trải nghiệm và lời khuyên

Học có tiến bộ hơn nhưng không nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.