Giáo Viên Vui Tính | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Vui Tính

Ưu điểm

- Giáo viên vui tính, giảng dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Nên cho ít bài tập về nhà. Vho học sinh về đúng giờ và tăng thời gian giải lao

Trải nghiệm và lời khuyên

Học có tiến bộ hơn nhưng không nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn