Học Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Chất Lượng

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt,
Giáo viên dạy hay, vui tính
Học không áp lực, dễ chịu

Điểm cần cải thiện

Giữa các phòng không có cách âm, quá ồn
Điều hòa tùy buổi, lúc hỏng lúc nóng
Chỗ để xe chật

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học tại đây, em thấy mình tăng thêm nhiều hiểu biết, trình độ có cải thiện. Rất đang để học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn