Lớp Học Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Vui

Ưu điểm

Các cô dạy hay và còn biết đọc rap :))
Lớp học hay chơi trò chơi

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn