Lớp Học Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Vui Vẻ

Ưu điểm

Giáo viên vui tính
Bạn bè hòa đồng
Học dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Nên thay điều hòa

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm học tốt, dễ hòa nhập, môi trường học tốt để phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn