Môi Trường Học Tập Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tập Tốt

Ưu điểm

- Giờ học hợp lý
- Đội ngũ giáo viên dạy hay
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Sĩ số lớp hơi đông

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt, xếp lớp học lý

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn