Môi Trường Học Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Thân Thiện

Ưu điểm

Cô giáo tốt, bạn bè thân thiện

Điểm cần cải thiện

Điều hòa không mát. Nên có nhiều công cụ trong lớp học hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm học rất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn