Môi Trường Học Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tốt

Ưu điểm

Cô Karen vui tính
Lớp hòa đồng
Cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Điều hòa chưa mát lắm
Nên mở rộng lớp học
Phân cách lớp rõ ràng để giảm tiếng ồn

Trải nghiệm và lời khuyên

Khả năng giao tiếp của em có tiến bộ hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn