Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Rất Hài Lòng

Ưu điểm

Chất lượng tốt, lớp vui vẻ và thân thiện với nhau

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Các kỹ năng tiếng Anh của em phát triển hơn, điểm số có cải thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn