Rất Hài Lòng Với Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu (ocean.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Rất Hài Lòng Với Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, vui tính và thân thiện với học sinh
Cơ sở vật chất và cách giảng dạy tốt
Có chỗ gửi xe và có thang máy

Điểm cần cải thiện

Điều hòa có lúc không mát
Nên phân cách WC ở 2 tầng
Trung tâm dạy giao tiếp nhiều hơn ngữ pháp

Trải nghiệm và lời khuyên

Em cảm thấy tiến bộ trong giao tiếp và học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn