Bài Học Sáng Tạo, Dễ Hiểu - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bài Học Sáng Tạo, Dễ Hiểu

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Lớp học vui, sáng tạo.
   - Bài học sáng tạo, dễ hiểu.
   - Giảng viên dễ gần.

   Điểm cần cải thiện

   - Điều hòa gió thổi hơi bé.
   - Nên thiết kế quạt trần phòng trừ học sinh bị ốm.
   - Điều hòa 2 chiều thì càng tốt.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học rất vui, dễ hiểu, bạn mới nếu đi ô tô để xe nên làm thẻ tháng.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.