Cảm Thấy Động Lực Học Hơn - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Cảm Thấy Động Lực Học Hơn

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên.
   - Địa điểm.
   - Cơ sở vật chất.

   Điểm cần cải thiện

   - Cải thiện cơ sở vật chất.
   - Cài thiện (sách có vài chỗ in lỗi).

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Cảm thấy động lực học hơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.