Cơ Sở Vật Chất Rất Tốt, Giáo Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Cơ Sở Vật Chất Rất Tốt, Giáo Viên Nhiệt Tình

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Cơ sở vật chất tốt.
   - Giáo viên vui tính, nhiệt tình, bám sát bài học.
   - Hỗ trợ về các bài học nhiệt tình.

   Điểm cần cải thiện

   - Điều hòa cần cải thiện.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Nên học vì cơ sở vật chất rất tốt.
   - Giáo viên và CM nhiệt tình.
   - Kiến thức bám sát từ dễ đến khó.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.